Laserový lúč pomôže obnoviť poškodený zub

Technológia ošetrenia poškodeného zuba je dobre známa: najskôr zubár opatrne spracuje vytvorenú dutinu a potom nainštaluje výplň. Ale veda nestojí na mieste. Špecialisti z Wyssovho inštitútu (Harvard) vyvinuli originálnu technológiu na samoliečenie poškodeného zuba pomocou infračerveného laseru.

Táto metóda je založená na vlastnostiach zameraných svetelných vĺn určitej dĺžky, ktoré majú terapeutický účinok na konkrétnu časť tela, v tomto prípade na jadro zuba. Pokusy sa uskutočňovali na potkanoch. Zistilo sa, že po ožiarení infračerveným laserom sa v špeciálne vyvŕtanom otvore v zube potkana začal formovať dentín, ktorého stavebný materiál je zub tvorený.

Obrázok z elektrónového mikroskopu

Podľa vedúceho výskumnej skupiny Davida Mooneyho urobilo zubné lekárstvo veľký krok vpred, pretože je možné namiesto inštalácie implantátov obnoviť zuby. V medicíne sa táto metóda nazýva terapia svetlom na nízkej úrovni. Keď sa preukáže jeho účinnosť v zubnom lekárstve, bude sa určite časom prispôsobovať liečbe a ďalším orgánom.