Našli sa baktérie živiace sa plastovým odpadom

Zatiaľ čo sa vedci z celého sveta hádajú, ako naložiť s miliónmi ton plastového odpadu, tím vedcov z Kjótskeho technologického inštitútu pod vedením Dr. Shosuke Yoshidy objavil neobvyklé baktérie medzi 250 vzorkami odpadu v blízkosti jedného z recyklačných závodov polyetyléntereftalát (PET).

Baktérie sa nachádzali v pôde medzi bahnom a inými organickými sedimentmi a skutočne sa živili plastovým odpadom, získavali z neho energiu a doplňovali zásoby uhlíka. Neskôr, už v laboratórnych podmienkach, ju baktérie umiestnené v plastovej fľaši „zjedli“ v priebehu niekoľkých týždňov.

Táto „zdravá chuť do jedla“ je založená na enzýmoch produkovaných baktériami Ideonella sakaiensis, ktoré boli podľa vedcov „odpoveďou“ prírody na výskyt obrovského množstva plastového odpadu.

Huby, ktoré požierajú plasty, boli objavené už skôr, ale nebolo možné ich chovať v priemyselnom meradle. Japonskí vedci identifikovali bakteriálny gén zodpovedný za produkciu enzýmov. Veda má v súčasnosti účinné prostriedky na zneškodňovanie plastového odpadu.